top of page

Zasady i Warunki

Obsługa klienta
 

Sweets from Poland to sklep internetowy sprzedający produkty z Polski. Sprzedajemy różne produkty (odzież, biżuterię, dodatki, flagi...).

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt ze sklepem poprzez adres e-mail  Douceursdepologne@gmail.com  lub telefonicznie pod numerem 03.26.66.09.97 lub 07.49.78.59.01.

        Zasady i warunki

1. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów przez Internet.

2. Sklepem zarządza DANIELEWSKI Bénédicte.

3. Adres do korespondencji: 8 GRANDE RUE, 51240 Saint-Germain-La-Ville.

tel: 0749785901, e-mail:  douceursdepologne@gmail.com

Numer siedziby 90210335700015

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

5. Dostarczamy do Francji.

6. W przypadku zamówień zagranicznych prosimy o kontakt mailowy. 

7. Ceny podane są w euro i są zwolnione z podatku VAT (VAT nie dotyczy) zgodnie z postanowieniami art. 293 B Ordynacji podatkowej.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest DANIELEWSKI Bénédicte z siedzibą pod adresem 8 GRANDE RUE, 51240 Saint-Germain-La-Ville.

W przypadku pytań dotyczących Twoich danych prosimy o kontakt:  douceursdepologne@gmail.com

Skąd pozyskujemy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zakupami dokonanymi przez Ciebie na stronie sklepu internetowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zakupów w sklepie internetowym Sweets of Poland, co umożliwia realizację transakcji w ramach umowy sprzedaży. Ponadto jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Sklep przetwarza również dane w celu zapisywania ich w plikach cookies, umożliwiając tym samym prawidłowe funkcjonowanie sklepu - Jeżeli nie chcesz, aby te dane były zapisywane, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Sklep potrzebuje danych, aby móc zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży w związku z dokonywanymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu dostawy zamówionego towaru oraz numeru telefonu wymaganego przez firmę kurierską w celu dostarczenia towaru do Państwa.

Jakie masz prawa do przetwarzania danych?

Masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

W razie wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym działanie sklepu w zakresie świadczenia usług marketingowych – (dotyczy osób, które wyraziły chęć otrzymywania newslettera), a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówione produkty trafiają do adres wskazany w zamówieniu, czyli do przewoźnika firmy, tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

Czas przetwarzania danych osobowych w celach handlowych wynosi 5 lat od końca roku obrotowego, w którym nastąpiła ostatnia wpłata za zamówienie, a danych w celach marketingowych (newsletter) do czasu wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia

Nota prawna

Warunki korzystania ze strony internetowej

Uzyskując dostęp do sklepu internetowego, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego warunków korzystania i oświadcza, że posiada wcześniejszy dostęp do Internetu, zna zasady i zastosowania, możliwości techniczne i wydajność oraz posiada dostęp do wszelkiego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do przeglądania Internetu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie informacji dostępnych za pośrednictwem Serwisu, które Spółka zastrzega sobie w każdym czasie modyfikować, w szczególności poprzez aktualizację Serwisu.

Douceurs de Poland zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmodyfikowania, z mocy prawa, niektórych funkcji Witryny, bez powiadomienia lub odszkodowania.

Użytkownik zobowiązuje się do respektowania korzystania z Internetu i obowiązujących przepisów oraz do nieujawniania za pośrednictwem Serwisu informacji o charakterze bezprawnym.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnioną tożsamość i przesyłane przez siebie informacje. Wszelkie wykorzystanie jakichkolwiek danych pochodzących z adresu e-mail użytkownika uważa się za dokonane przez użytkownika.

Dane mianownika

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wydane z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Europejskiego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych („RODO”) znajdują się w załączniku do dokumentu „Polityka prywatności” dostępnym pod następującym linkiem:  Przetwarzanie danych osobowych

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z funkcji oferowanych przez Serwis. W tym zakresie użytkownik musi przestrzegać obowiązujących przepisów i przepisów, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się nie kojarzyć Douceurs de Poland z jakąkolwiek dystrybucją sprzeczną z prawem, aw szczególności mogącą zaszkodzić jego wizerunkowi. Zobowiązuje się w szczególności nie wysyłać żadnych wiadomości mogących zaszkodzić nieletnim lub szerzej sprzecznych z prawem.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odrzuconą tożsamość i treść wysyłanych wiadomości.

Ograniczenie użytkowania

Zabronione jest kopiowanie, sprzedawanie, wykorzystywanie, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przedstawianie lub adaptowanie do użytku publicznego lub prywatnego i niezależnie od zamierzonego celu, zawartości Witryny.

Gwarancje

Użytkownik zobowiązuje się do zagwarantowania Sweetness of Poland przed wszelkimi działaniami, które zostałyby podjęte przeciwko niemu lub wszelkimi skargami, które zostałyby wniesione przeciwko niemu przez osobę trzecią w wyniku korzystania przez użytkownika lub pod kontrolą jego nazwy użytkownika i hasło, Serwis na warunkach niezgodnych z warunkami korzystania. 

Płatności

  • Karta kredytowa

  • Zapłata

  • Sprawdzać

Payment Methods
bottom of page